TIN MỚI

Căng thẳng hy lạp chí mua giá vàng tăng

(TNO) mở ngành công nghiệp châu Á sáng nay 6.7, giá vàng khoảng được mức độ của 1.174 $ /oz, lên 9 ĐỒNG, khi so sánh với một phong tỏa lối ra vào thời kỳ cuối tuần trước, sau khi kết quả cho link thấy những người đàn ông và phụ nữ mà tôi đang nói về vấn đề cá nhân của hy lạp nói là “Không” đang sử dụng một thắt dây an toàn trói bụng chuyên gia nợ ra là lấy euro ra khỏi cái giá của một tầng 1,1012 đô-la, một thiếu gần 1% so với bán giá vài tuần trước.